Testnevelés

A testnevelés és sport játékok – mozgásfejlesztés tevékenység lévén – ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával – sajátosan összetett műveltségi terület. Az iskolai testnevelés és sport játékok megkülönböztetett részét képezi a tanulók testi, motoros, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődését szolgáló teljes körű iskolai egészségfejlesztésnek és tehetséggondozásnak.

A műveltségterület kiemelt célja, hogy a testnevelés órán rendszeres fizikai aktivitás minden tanuló életében jelentős szerepet kapjon, továbbá ennek révén minden tanulót élethosszig tartó egészségtudatos aktív életvezetésre szocializáljon.

A VSL3D sportlétra használata a testnevelés órán nagyon hasznos lehet. A koordinációs létra a mozgásfejlesztés és a sport játékok mellett, az edzés alatt is kiválóan használható. Emelett fejleszti a kognitív képességeket.

 

Edzés